ETAPY

PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU

Poniżej znajdują się etapy przystąpienia do klubu, przedstawione po kolei pokazują w jaki sposób dojść od momentu złożenia deklaracji do etapu weryfikacji.

#01

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI

Wypełnić deklarację o przystąpieniu do Klubu. Tu przygotowana w formacie PDF do pobrania i wydruku (o ile nie stworzy to wielkiego problemu, to prosimy wydrukować dwustronnie – Wam to zajmie chwilę dłużej, a u nas będzie połowę mniej segregatorów w archiwum)

Pobierz deklaracje przystąpienia do klubu

*minimalny wiek przystąpienia do klubu jest podany w klubowym regulaminie i wynosi on 7 lat

#02

WYSYŁKA DEKLARACJI

Ze względu na pandemię deklaracje można wysyłać w formie skanu na adres pomnikihistori@pph.info.pl

Wysłać w/w dokument pocztą tradycyjną na adres:
Klub Znawców Polskich Pomników Historii
ul. Nałęczowska 30 lok. 13
(I p. galeria PARADA)
20-701 Lublin

Przelew wspólny od różnych osób:

- list wspólny

- podpisujemy kopertę jako nadawca wpisując osobę, z której konta dokonano wspólnego przelewu

- jeżeli są różne adresy dokładamy karteczkę na który adres chcemy przesyłkę. Brak wskazania adresu skutkuje zgodą na wysłanie listu do dowolnej osoby z wysłanego zestawu wniosków

#03

WPŁATA WPISOWEGO

Równocześnie z wysyłką dokonać wpłaty wpisowego (30zł), a także zakupu Książeczki PPH w której zbierane będą potwierdzenia wycieczek do Polskich Pomników Historii (5 zł), a także. Koszt wysyłki 12 zł – zawsze naklejony priorytet (wpłacamy tylko raz bez względu na ilość wysłanych wniosków). Możliwość zakupu odznaki klubowej w cenie 15 zł – nie jest ona jednak obowiązkowa. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Klubu

Klub Zdobywców Korony gór Polski
PKO BP SA 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928
ul. Nałęczowska 30 lok. 13
(I p. galeria PARADA)
20-701 Lublin
tytułem: wpisowe PPH

#04

ZWIEDZANIE

Po otrzymaniu książeczki można rozpocząć zwiedzanie pomników… W tzw. międzyczasie można jeszcze sprawdzać na naszej stronie www co słychać w Klubie.

#05

JESZCZE RAZ ZWIEDZANIE

Zwiedzać, zwiedzać… samemu, z przyjaciółmi, albo z Klubem.|

#06

NADANIE ODZNACZENIA

Po poznaniu kolejnych pomników zgodnie z założeniami regulaminu wystąpić o nadanie odznaczenia.

Wypełnione zgłoszenie prosimy wysłać tradycyjną pocztą na adres:
Klub Znawców Polskich Pomników Historii
ul. Jurajska 18
20-871 Lublin

Druku zgłoszenia (lub wniosku) prosimy nie wysyłać faksem ani pocztą elektroniczną. Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane wraz z książeczką na wskazany we wniosku adres, jak również listy nowych członków będą aktualizowane na bieżąco w naszym Klubowym serwisie internetowym.

OPŁATY
związane z przystąpieniem do Klubu Znawców PPH
– Wpisowe 30 zł;
– Książeczka popularna, brązowa, srebrna, złota PPH 5 zł;
– Książeczka platynowa, diamentowa PPH 10 zł
opłata za wysyłkę 12 zł (jeden list zwrotny jedna opłata – zawsze naklejony priorytet)

Przewidywany czas realizacji zgłoszenia to około 21 dni od chwili nadania przesyłki i realizacji przelewu do rejestracji i wysyłki
Podane wyżej ceny obowiązują od dnia 10/08/2018 roku.