Narodowy Instytut Dziedzictwa – TV NID

Filmy, które przedstawiają blisko 60 pozycji z listy Polskich Pomników Historii, których zwiedzanie/poznania jest zaliczane do kolejnych odznak programu krajoznawczo-turystycznego prowadzonego przez Klub.

strona główna

strona główna