Ozimek-żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew


Most wiszący w Ozimku to obecnie najstarszy zachowany żelazny most wiszący o ustroju nośnym konstrukcji łańcuchowej przewieszonej przez żeliwne ażurowe pylony. Wykonany został w latach 1825 – 1827 r. w hucie „Malapane” w Ozimku jako pionierskie, jedno z pierwszych tego typu rozwiązań konstrukcyjnych na świecie i jest istotnym świadectwem dziejów kultury przemysłowej i myśli technicznej pocz. XIX w. Wysoka ranga zabytku wynika z jego wartości historycznej i technicznej, a także roli wzorcotwórczej, most w Ozimku posłużył bowiem jako wzór przy budowie podobnych przepraw mostowych na świecie. Oddany do użytku w 1827 r. przetrwał do naszych czasów w niezmienionej postaci, pełniąc funkcję mostu drogowego, a od lat 70. XX w. – mostu dla pieszych. Podobnych konstrukcji mostowych przetrwało do naszych czasów zaledwie kilka, głównie w Wielkiej Brytanii, nie są to jednak identyczne rozwiązania. Specyficzną i niepowtarzalną cechą konstrukcji nośnej mostu w Ozimku są monumentalne, żeliwne pylony, ustawione po obu stronach rzeki, przez które przewieszono łańcuchy. Każdy słup to ostrosłup ścięty, wykonany z czterech ażurowych płyt skręconych śrubami. Podobne rozwiązania były ówcześnie bardzo rzadko stosowane – dominowały układy wiszące o łańcuchach przewieszonych przez pylony kamienne. Zabytek ilustruje istotny etap przemian w rozwoju techniki i inżynierii mostowej na świecie.

Autorem opisu obiektu oraz pięknych fotografii jest nasza Klubowiczka Magdalena Kardas-Laskowska. Serdecznie dziękujemy!

więcej zdjęć obiektu na https://pph.info.pl/portfolio/ozimek-zelazny-lancuchowy-most-wiszacy-na-rzece-mala-panew/

Polecane posty

Zostaw komentarz