Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej

 

Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej