OPIS POMNIKA

Wkrótce pojawi się tu opis pomnika.

GALERIA

Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec