OPIS POMNIKA

Wkrótce pojawi się tu opis pomnika.

GALERIA

Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny