OPIS POMNIKA

W 2019 roku obchodzimy 450 lecie porozumienia zwartego pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim zwanego Unią Lubelską. Unia została zawarta w 1569 roku na sejmie walnym w Lublinie. W wyniku tego porozumienia powstało państwo, które znamy z podręczników historii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Postanowienia Unii Lubelskiej:
– powołanie wspólnego sejmu z siedzibą w Warszawie, gdzie Polska miała 77 posłów, a Litwa 50. Senatorów ze strony polskiej było 113, a po stornie Litwy 27
– zachowano odrębne urzędy centralne
– w obu regionach zachowano odrębne języki urzędowe
– Litwa nie została objęta zachowaniem królewszczyzny i nadań królewskich
– prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach pozostały bez mian. Sądownictwo, jak również prawo sądowe było odrębne dla obu narodów
– Zezwolono Polakom na nabywanie dóbr na Litwie

GALERIA

Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny