OPIS POMNIKA

Wkrótce pojawi się tu opis pomnika.

GALERIA

Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową