OPIS POMNIKA

Wkrótce pojawi się tu opis pomnika.

GALERIA

Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek