Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego

Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego