Radruż-zespół cerkiewny zimą

Zespół cerkiewny w Radrużu obejmuje drewnianą cerkiew pw. św. Paraskiewy, dzwonnicę oraz cmentarz przycerkiewny. W obrębie ogrodzenia znajduje się również kostnica zwana domem diaka. W bezpośrednim sąsiedztwie możemy zobaczyć również dwa grecko-katolickie cmentarze parafialne.
Zespół cerkiewny zlokalizowany jest w środkowej części wsi i stanowi ważny i znacznie wyróżniający się element krajobrazu. Radruż uznawany jest za jedną z najstarszych osad w okolicy Lubaczowa. Cerkiew została wzniesiona w konstrukcji zrębowej i składa się z trzech części (sanktuarium, nawy i babińca). Uważana jest ona za największą zachowaną drewnianą budowlę sakralną Kościoła wschodniego w tej części Polski.
Zespół cerkiewny w Radrużu to wyjątkowe w skali kraju rozwiązanie przestrzenne, zarówno ze względu na zachowaną XVIII-wieczną kompozycję architektoniczną jak i autentyczny kontekst krajobrazowy. O jej wyjątkowym charakterze świadczy również wystrój malarski świątyni posiadający rzadko spotykaną stylistykę i kompozycję połączoną z rozbudowanym znaczeniem symbolicznym. Zespół cerkiewny w Radrużu został wpisany w 2013 roku na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO pod nazwą: Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. W listopadzie 2017 roku prezydent RP wpisał obiekt na listę pomników historii.

Galeria zdjęć dostępna na: https://pph.info.pl/portfolio/radruz-zespol-cerkiewny/

Polecane posty

Zostaw komentarz