OPIS POMNIKA

Zespół klasztorny usytuowany na wzgórzu św.Wojciecha w Strzelnie składa się z kościoła Świętej Trójcy i rotundy św.Prokopa. Obiekty sięgają XII wieku i są jednocześnie perłą na Szlaku Piastowskim.
W kościele Świętej Trójcy na główną uwagę zasługują kolumny romańskie z bogatą dekoracją rzeźbiarską, z personifikacjami Cnót i Przywar. Dekoracja kolumn została odkryta podczas prac konserwatorskich w 1946 roku.
Drugi obiekt sakralny, to Rotunda św.Prokopa, orientowana, częściowo murowana z kamienia, a częściowo z cegły. Cały dawny zespół klasztorny jest wpisany na listę Pomników Historii. Klasztor położony pomiędzy kościołami św.Prokopa i Świętej Trójcy przylega do ściany tego drugiego. Elewacja klasztoru o cechach barokowych. W południowej przybudówce utworzono muzeum. Początki założenia klasztornego sięgają XII wieku i związane są z osobą jednego z najpotężniejszych polskich możnowładców tych czasów, palatyna księcia Bolesława Krzywoustego – wojewody Piotra Włostowica, zwanego też Włastem.

Autorem opisu obiektu oraz pięknych fotografii jest nasz klubowicz Andrzej Laskowski. Serdecznie dziękujemy!

GALERIA

Strzelno – zespół dawnego klasztoru norbertanek